Başkandan Mesaj

Derneğimizin 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan 28. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuz, 27. Dönem Yönetim Kurulu'ndan devraldığı bayrağı daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışmalarına başlamıştır.

Birliğimizin son yıllarda sektörümüz adına çok önemli ve kayda değer çalışmalar yürüttüğü hususu malumlarınızdır. Üyelerimizin desteği ile gerek kamu ve gerekse özel sektör nezdinde yürüttüğümüz çabalar neticesinde bu gün TARMAKBİR çok önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Birliğimiz bu gün Tarımsal Mekanizasyon Kurulu, Makine Teknik Komitesi, Tarım Makinaları Alt Komitesi, Traktör Alt Komitesi, TOBB Sektör Meclisi, Makine Sanayi Sektör Platformu gibi organizasyonlarda yönlendirici pozisyonlarda yer almaktadır. Ayrıca DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Kurucu Üyeliğimizin yanı sıra, MAKFED- Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmemiz, bu çalışmalarımızın bir ürünüdür. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra, daha alacağımız mesafeler olduğunun da bilincinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

E-posta ağımız ile Üyelerimize online olarak verdiğimiz enformasyon hizmetinin kapsamı haklı bir şöhrete ulaşmış olup, gelen talepler karşısında bu hizmetten çeşitli kamu kurumlarının ve üniversitelerin de istifade etmesi sağlanmıştır. Neredeyse her gün 500’e yakın elektronik posta adresine mevzuat, istatistik, toplantı, fuar, sektörel haber, iç ve dış talepler gibi konularda bilgi hizmeti verilmektedir.

Bu hizmetimizin yanı sıra, 2012 yılı Ağustos ayında yenilenerek hizmete giren web sitemiz her gün 200’den fazla farklı kullanıcı tarafından ziyaret edilmektedir. Güncel sektörel duyurulardan istatistiklere, mevzuattan üye bilgilerine, etkinlik duyurularından sektörel raporlara kadar farklı birçok başlıkta faaliyet gösteren web sitemiz için çok farklı çevrelerden aldığımız övgüler bizleri mutlu etmektedir. Adeta bir tarım makinaları portalı olarak çalışan ve sürekli yeni haberlerle ilgiyi üzerinde toplayan web sitemizin yanı sıra facebook, linkedin gibi sosyal ağlarda da kayda değer takipçi sayısıyla izlenmekte olduğumuzu belirtmek isteriz.

Katılım sağlanan toplantılarda Üyelerimizin ve sektörümüzün menfaatleri azami ölçüde savunulmaktadır. Bu dönemde çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılarda sektörümüzün daha geniş çevrelere tanıtımı sağlanmış, sektör sorunlarımız dile getirilmiştir. Birliğimizde gerçekleştirdiğimiz çeşitli sektörel toplantılarla, üyelerimiz ve ilgili devlet kurumları bir araya getirilmiş, sorunların ilk ağızdan çözüm mercilerine iletilmesi ortamı yaratılmıştır.

Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ve en son geçtiğimiz Kasım ayında 9.sunu düzenlendiğimiz TARMAKBİR Sektör Buluşmalarını son derece önemsiyoruz. Üyeler arası kaynaşma ve sanayici-kamu ve üniversite ilişkisini sıcak tutan bu organizasyonu her sene tekrarlamaya gayret etmekteyiz. Geçtiğimiz sene 100’den fazla kişinin katıldığı bu organizasyon, artık ilgiyle beklenen sosyal bir etkinlik haline gelmiştir. Diğer yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Olağan Toplantısı ilk kez geçtiğimiz Sektör Buluşması ile eş zamanlı bir şekilde gerçekleşmiş olup, Kurulun aldığı karar gereği bundan sonra da Sektör Buluşmalarımızla eş zamanlı olarak düzenlenecektir. Sektörün tüm paydaşlarını kucaklayan bu etkinliklerin bir arada yapılması, birbirimizi daha iyi tanımamız, daha iyi dostluklar kurabilmemiz, sektör sorunlarını ortak bir akılla daha hızlı bir şekilde çözebilmemiz açısından çok önemlidir.

27. Dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimizden bazıları uluslararası çapta olmuştur. TARMAKBİR’in yurt dışına yönelik faaliyetlerinden biri olan “Yurt Dışı İş Gezileri” kapsamında 2014 yılında İtalya ziyaret edilirken, 2015 yılında Güney Almanya ve Avusturya’ya yönelik sektörel bir gezi programı söz konusu olmuştur. Bu geziler kapsamında Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Comer, Goldoni, Celi, Lombardini, Same Deuzt Fahr, Fendt, Pöttinger, Horsch ve Steyr’nin tesislerinde incelemelerde bulunulmuştur. Ayrıca her iki gezi kapsamında firmalar arası ikili iş görüşmelerinin yapıldığı bir program da düzenlenmiştir.

Birliğimiz, 2008 yılında çalışmalarına başlayan, 2012 yılında ise tüzel bir yapıya bürünen Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu üyesidir. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore, Brezilya, Rusya ve Türkiye’den Tarım Makinaları İmalatçıları Birliklerinin ve Avrupa Birliği adına CEMA'nin Üyesi olduğu bu ittifak şimdiye kadar 5 Küresel Zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011, Paris; 2013, Yeni Delhi, 2016 İstanbul) gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’da, ev sahipliğimizde gerçekleşen ve önemli bir katılıma sahne olan 5. Zirve sonrasında Birliğimiz, AGRIEVOLUTION’un dönem başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Birliğimizin uluslararası organizasyonlara katılım kapsamındaki son girişimi ise CEMA- Avrupa Tarım Makinaları Birliği Üyeliğidir. 2014 yılındaki ilişkili Üyelik statüsünden sonra 2015 yılından itibaren CEMA’da tam üyeliğimiz söz konusu olmuştur. Büyük çok uluslu şirketler ve KOBİ'ler dahil 4500 imalatçı firma, 28 milyar Euro üretim hacmi, 450 farklı makine tipi, 135 bin sektör çalışanını temsil eden ve 50 yılı aşan bir geçmişi olan CEMA, mevzuat (traktör motor emisyonları, direktifler, standardizasyon, kendi yürür makinalar için yol güvenliği vs) çalışmaları başta olmak üzere, yönetici anketleri, ekonomik raporlar, basın bültenleri, workshop'lar, lobi faaliyetleri vb aktiviteler yapmaktadır. CEMA’ya Almanya, Fransa, İtaya, İngiltere, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İspanya’nın tarım makinaları imalatçı birlikleri üyedir. 27 Avrupa Birliği Üyesi Ülkeye rağmen 9 ülkenin bu önemli üst kuruluşa üye olabilmesini, sektörümüzün gücünün önemli bir tezahürü olarak görüyoruz.

TARMAKBİR’in yurt dışına yönelik olan bir diğer önemli faaliyeti ise “Yurt Dışı Fuar Katılımları” kapsamında gerçekleşmektedir. Birliğimiz bu dönemde 2014’de EIMA ve SIMA fuarlarında, 2015’de NOVISAD ve AGRITECHNICA fuarlarında katılımcı olarak yer almıştır. Avrupa’da katılım sağladığımız bu fuarın ardından geçtiğimiz ay ABD’nin New Orleans şehrinde düzenlenen tarım makinaları fuarında açılan stand ile sektör tanıtım çalışmalarımıza devam edilmiştir. Makine Tanıtım Grubu standında veya Makine Tanıtım Grubu desteği ile katılım sağladığımız bu fuarların yanı sıra yine Makine Tanıtım Grubu ile Almanya, Endonezya ve Rusya’daki genel sanayi fuarlarında da yer alınmıştır. EIMA, AGRITECHNICA VE SIMA fuarlarına verilen önem kapsamında Makine Tanıtım Grubu ile ortak bir çalışma gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda başta fuar alanı olmak üzere kent meydanlarında, havaalanlarında, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki reklam panolarında, sektörel reklamlarımız yer almıştır. Oldukça dikkat çeken ve beğenilen bu çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi için görüşmelerimiz sürmektedir. Bu vesileyle, Birliğimize verilen önemli maddi ve manevi desteklerden ötürü Makine Tanıtım Grubu’na şükranlarımızı sunmak isteriz.

Tanıtım faaliyetlerimizin son ayağı ise oldukça yeni bir çalışmadır. TARMAKBİR’in bundan böyle yurt dışında yayınlanan sektörel dergilere reklam vermesi söz konusudur. Bunun ilk örneği İtalyan Mondo Macchina dergisinde gerçekleşmiştir.

Bu dönem gerçekleştirdiğimiz önemli bir diğer etkinlik URGE Projesi olmuştur. 3 yıl sürecek, Ekonomi Bakanlığı destekli bu projede 21 Üyemiz yer almaktadır. Firmaların kurumsal, üretim ve ihracat altyapılarını kuvvetlendirmek ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir olarak ihracat gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlayan projemizde 2015 Ekim ayı itibariyle “İhtiyaç Analizi” safhası tamamlanmış olup, geçtiğimiz günlerde İzmir ve Balıkesir’de yapılan ilk eğitim çalışmalarının ardından ilk fuar katılımımız İran’ın Şiraz kentinde Nisan 2016'da gerçekleştirilmiştir. %75 devlet destekli bu projemiz kapsamında fuar gezileri, fuar katılımları ve alım heyetlerinin gerçekleşmesine yönelik faaliyetler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

Bu çalışmaların yanı sıra TARMAKBİR bünyesinde 2013 yılının son dönemi itibariyle Proje Koordinasyon Grubu kurulmuştur. Konusunda uzman 4 akademisyenin yer aldığı bu grubun amacı “Üyelerimize ar-ge ve inovasyona dair TÜBİTAK, SANTEZ gibi projeler için teknik destek vermek ve onları yönlendirmek, TARMAKBİR üyeleri ile Üniversitelerde aynı konuda çalışan öğretim üyelerinin iletişime geçmelerini sağlamak, projelerine ortak arayan TARMAKBİR üyeleri ve öğretim üyeleri arasında iletişimi sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu grubun yanı sıra Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi arasında bir protokole bağlı işbirliğimiz de söz konusudur. Bu işbirliği ile Ankara ve Hacettepe Üniversitesi’ndeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak TARMAKBİR’in ve bünyesinde bulunan firmaların ar-ge ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi planlanmıştır.

Önümüzdeki dönemlerde öncelikli konumuz yine Türkiye Tarımsal Mekanizasyon Araçları Parkının yenilenmesi olacaktır. Bu amacı yerine getirmek adına sektörümüze ve tarıma destek sağlamak amacıyla yine var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin desteği ile Birliğimizin organları yoğun bir şekilde bu temanın kamu sektörü ve diğer çevrelerde gündeme getirilmesi ve tartışılması için çabalayacaklardır.

Şenol Önal

Bu içerik 18676 defa okunmuştur.

Almanya

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin