11. Kalkınma Planı “Makine Çalışma Grubu” Toplandı.

29.07.2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında gerçekleşen 11. Kalkınma Planı çalışmaları başladı.  

Kalkınma Planı çalışmaları; uzun vadeli kalkınma politikaları; ekonomik büyüme ve uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik ve hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, bilgi toplumu, kurumsallaşma ve bölgesel gelişme gibi boyutları içeren çok yönlü bir anlayışıyla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmekte olup 11. Kalkınma Planı dokümanının, küresel ölçekteki yeniden dengelenme sürecinde ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması amacıyla odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin politika, hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika belgesi olması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla oluşturulan 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu çalışmalarıyla demokratik planlama anlayışının gereği olarak toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi, uzmanlık bilgilerinin alınması, envanter oluşturulması, Türkiye bilgisinin derlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve plana girdi sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Makine sektörüne yönelik oluşturulan “Makine Çalışma Grubu”, MAKFED Başkan Yardımcısı ve TOBB, Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclis Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU başkanlığında 26 Aralık 2017 tarihinde ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirmiştir. MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR tarafından raportörlüğü yapılan Makine Çalışma Grubunda, aralarında TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri'nin yer aldığı Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen 27 katılımcı bulunmaktadır.

 

Bu içerik 1260 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin