TARMAKBIR 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 15 Nisan 2014 Salı günü saat 10:00’da Dernek Merkezimizde (Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00'da Meyra Palace Hotel’de (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Balgat-Çankaya/ ANKARA) yapılacaktır.

 

Üyelerimizin Genel Kurula teşriflerini bekler, saygılar sunarız.

Tarmakbir Yönetim Kurulu

TARMAKBİR- Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği
Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara
T: 0312 4193794 (3 Hat) F:4193753 E: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. W: www.tarmakbir.org

 

GÜNDEM

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Yoklama,
3. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması
5. Konukların Konuşmaları,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, 2012-2013 dönemi gelir gider tablolarının sunulması ve bunları müzakeresi
7. Yönetim ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,
8. Aidatların Tespiti, (Giriş Aidatı, Yıllık Aidat), Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 ve 2015 Yılları Bütçelerinin Müzakeresi ve Tespiti,
9. Üyeliğin Reddi ve Üyelikten Çıkarma Hakkında Verilen Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların İncelenmesi ve Karara Bağlanması,
10. Tüzük değişikliklerinin oylanması
11. Yönetim Kurulunun Seçilmesi,
12. Denetleme Kurulunun Seçilmesi,
13. Kuruluş Çalışmaları Sürmekte Olan “Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED)”na Kurucu Üye olmamız hususunun oylanması, Federasyonda Derneğimizi Temsil Edecek 3 Asıl ve 3 Yedek Delegenin Seçimi
14. Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Avrupa Komitesi’ne (CEMA aisbl Europen Agricultural Machinery) üyeliğimiz konusunun oylanması, Birliğimizi temsil edecek kişi/kişiler konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
15. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, platform ve ittifaklara üyeliği konusunda yetki verilmesi
16. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek hususunda yetki verilmesi
17. Dilek, Öneriler ve Kapanış
 

Not:
Tüzüğümüze göre;
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Bu içerik 7083 defa okunmuştur.

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin