Bakan Eker, TARMAKBİR heyetini makamında kabul etti (Bakanlık Bülteni)

30 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Bakan Eker, TARMAKBİR heyetini makamında kabul etti

Devamını oku...

Tarım Bakanımız Makamında Ziyaret Edilmiştir

30 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Yeni göreve gelen Yönetim Kurulumuzu tanıtmak ve sektör sorunlarını iletmek üzere 29 Mayıs 2014 Perşembe günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi Eker ziyaret edilmiş ve makamında bir toplantı yapılmıştır.

Devamını oku...

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Değişiklik

21 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Devamını oku...

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları (Mevzuat, 2014)

20 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında ile Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına İlişkin Tebliğ'in Uygulama Rehberi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. 

Devamını oku...

Tarım Makinaları Sektörünün İtalya Çıkarması (Basın Haberi)

20 May 2014 tarihinde yayınlandı.

TARMAKBİR tarafından organize edilen ve geçtiğimiz sene Mayıs ayında Almanya'da gerçekleşen KOSGEB destekli "Tarım Makinaları Sektörü Ticaret Heyeti Programf'nın olumlu sonuçlarının ardından sektörden gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başlayan TARMAKBİR 2. organizasyonun hazırlık aşamasını tamamladı. (Profi Traktör, 01.05.2014) 

Devamını oku...

Kırsal Kalkınma Hibe Makina Ekipman Destekleri Açıklandı (Uygulama Rehberi, 2014)

12 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in Uygulama Rehberi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. 

Devamını oku...

Makina Emniyeti Yönetmeliği'nde Değişiklik (Taslak Metin, Sürelidir)

12 May 2014 tarihinde yayınlandı.

3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Makina Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT) değişiklik yapılmıştır. 

Devamını oku...

Kırsal Kalkınma Hibe Makina Ekipman Destekleri Açıklandı (Tebliğ)

10 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de (10.05.2014) yayınlanmıştır.

Devamını oku...

Avrupa Tarım ve Gıda Sektörü temsilcisi Birlikler, AB politikalarında yenilikçiliğe ağırlık verilmesi için Ortak Bildiri yayımlamıştır

07 May 2014 tarihinde yayınlandı.

TARMAKBİR olarak gözlemci statüsüyle üyesi olduğumuz CEMA (Avrupa Tarım Makineleri Birliği)’nın 6 Mayıs 2014 tarihinde tarafımıza ilettiği duyuruyu aşağıda bulabilirsiniz;

6 Mayıs 2014 tarihinde Atina (Yunanistan)’da düzenlenen Avrupa Birliği Tarım Bakanları toplantısında, Avrupa’da tarım ve gıda sektörlerini temsil eden 11 adet Birlik bir araya gelmiş ve ortak bir bildiri yayımlamışlardır. Önümüzdeki dönemlerde tarım ve gıda sektörü ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların aşılması ve fırsatların değerlendirilebilmesi adına Avrupa Birliği tarım politikalarının iyileştirilmesini hedefleyen ortak bildiride; gıda güvenliği, istihdam artırılması, çevreye duyarlı ve verimli üretim yapılabilmesi için şu politikaların gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir;

Devamını oku...

2003/37AT ve 2000/25/AT Mevzuat Değişiklikleri (Taslak Metinler, Sürelidir)

05 May 2014 tarihinde yayınlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Avrupa Birliği teknik mevzuatı" uyumlaştırma çalışmaları kapsamında;

a) Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2003/37/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı,
b) Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, söz konusu taslak metinler karşılaştırma tabloları ve gerekçeleri ile birlikte linkte yer almaktadır.

Devamını oku...

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin