Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Uygulama Rehberi (2017)

1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanmış olup linkte sunulmuştur.

Buna göre mevzuatta belirlenen yatırım konularında bazı tarım makinaları müstakilen değil de projenin içinde yer almak koşuluyla desteklenmektedir. Programda yer alacak tarım makinaları ve diğer detaylar için hazırlanan Uygulama Rehberi'ne buradan ulaşabilirsiniz. Hibe kapsamında yer alan tarım makinaları arasında bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok, mobil süt sağım ünitesi, yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri, sabit süt sağım ünitesi, Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler gibi makina, ekipman ve sistemler yer almaktadır.

Hibe kapsamına giren tarım makinaları, hibe şartları, uygulama illeri ve uygulama mevzuatı için ekli dokümanların talep sahibi kişilerce tetkiki önem arz etmektedir.

Bu içerik 1174 defa okunmuştur.

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin