R ve S Sınıfı Araçların AB Tip Onay Mevzuatına Göre Sınıflandırılması: CEMA Ürün Kataloğu (Rehberi)

Üyesi olduğumuz çatı örgüt Avrupa Tarım Makinaları Birliği CEMA, R ve S sınıfı tarım makinalarının sınıflandırılmasına yönelik geçtiğimiz günlerde ilgili bir duyuru yapmış ve rehber bir doküman (katalog) yayınlamıştır. Bu duyurudan derlediğimiz bilgi notu aşağıdadır. 

R ve S sınıfı tarım makinalarının AB Tip Onayı alması için kilit unsurlar

- R ve S sınıfı araçlar için AB Tip Onayının ihtiyari olması ve ulusal mevzuatların devam etmesi önemlidir. Aslında ulusal mevzuatların, çatı mevzuatın yürürlüğe girdiği 2016 yılından önce de var olması, AB ülkeleri arasında gerek teknik gereksinimler ve gerekse sınıflama konusunda farklılıklara yol açmıştır. Bu da çözülmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü sonuçları haksız rekabete sebep olabilir. Örneğin, bir AB ülkesindeki ulusal bir mevzuatta bir sıvı gübre tankerinin S yerine R sınıfı olarak tanımlanması, o aracı kullanan için daha üst sınıf bir ehliyete, aracın periyodik muayenesine ve takograf cihazına sahip olması gerekliliğine sebep olabilir. Bu da çiftçilerin yerel bir ürün yerine AB Tip Onayına sahip ithal bir aracı tercih etmesine sebeptir.

- R ve S sınıfı araçlar için AB tipi onayı 2016'dan beri mümkündür, bu da isteyen üreticiler için AB pazarına sınırsız bir erişimi kolaylaştırır. R ve S sınıfı tarım makinaları üreticilerinin ürünlerine AB Tip Onayını alması kapsamında ortak bir terminoloji oluşturulmasına yönelik olarak sektör temsilcileri ve ilgili paydaşlar ortak bir çalışmaya imza atmışlardır. Bu çalışma, Avrupa Komisyonu’nun Tarım Traktörleri Çalışma Grubu’nda ve tüm paydaşların katkısıyla gerçekleştirilmiştir.

- AB Tip Onayı kapsamındaki R ve S sınıfı araçların (167/2013 Ana Yönetmeliği) boyutları ve kütleleri açısından önemli farkları nelerdir?
Hem R hem de S kategorisi araçlar için dingil başına veya dingiller üzerindeki toplam ağırlık için 10 tona kadar bir limit belirlenmiştir.
Çok dingilli araçlarda bu yük, dingil açıklığına bağlıdır. 1,8 metre üzerindeki dingil açıklığında dingil başına 10 tona kadar izin verilir. Bu yüzden, üç dingilli bir araçta AB tipi onayı altındaki akslardaki azami ağırlık - yol dolaşımı için - 30 tondur.
R sınıfı araçlar için maksimum genişlik, S sınıfı araçlarda olduğu gibi 3 metreye kadar çıkabilir. Bu kapsamda R sınıfı araçlarda, lastikler ve makinenin çalışması için gerekli olan aletler nedeniyle 3 metreye kadar bir genişlik söz konusu olabilir. Bununla birlikte, R sınıfı araçlar için kargo alanının genişliği 2,55 metre ile sınırlıdır.

Üye devletlerin aracın boyuna ve kütlesine odaklanmasının (sınırlama getirmesinin) temel sebebi, AB Tip Onayına sahip bir aracın teknik özellikleri nedeniyle hiçbir AB ülkesinde tescilinden alıkoyulamaması veya trafikten men edilememesidir. Ek olarak, R sınıfı araçlar için kargo alanındaki 2,55 m kısıtlamasının ana nedeni, N (kamyon) ve O (kamyon römorku) sınıfı araçların kullanıldığı taşımacılık sektöründeki rekabettir. Bu sınıftaki araçlar için de kargo alanı 2,55 m ile sınırlandırılmıştır.

CEMA’nın bu kategori sınıflamayı (katalogu) önermesinin temel sebebi, Üye Devletlerin R ve S sınıfı araçların tanımları üzerindeki farklı yorumların getireceği karmaşanın, dolayısıyla mağduriyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesidir. Aksi durum aynı aracın bir ülkede R, diğerinde S kategori olarak sınıflandırılabileceği (tanımlanabileceği) anlamına gelir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere AB ülkeleri birbirlerinin AB tipi onaylarını kabul etmek zorundadır.

CEMA’nın bu katalogu, Üye Ülkelerin, AB Tip Onayı altındaki R ve S sınıfı araçlar hakkındaki yorumlarına rehberlik etmek ve uyumlaştırmak içindir. Bu vesile, yasal bir bağlayıcılığı yoktur.

Sıvı gübre tankerleri ve “römork” olarak tanımlanmayan R sınıfı araçlar yolda yük taşımadıklarında S sınıfı araç olarak kabul edilebilir. Örneğin, bir sıvı gübre tankeri karayolu üzerindeki yük taşımazsa ve her zaman yolda boş olarak kullanılırsa, S araçları olarak sınıflandırılabilir ve kargo gövdesi 3 metreye kadar olabilir. Bu düzenleme aslında bir dingil ya da iki dingile sahip küçük sıvı gübre tankerleriyle ilgilidir. Aks yükleri tamamen yüklü durumda 10 tondan çok daha yüksek olacak, ancak boş yolda 10 tonun altında kalacaklardır.

TARMAKBİR Notu:
R ve S sınıfı araçlar olup, mevzuattaki tanımı şu şekildedir:

R sınıfı araçlar
- Her türlü yük için tarımsal yük taşıma römorkları (Her türlü standart römork, su tankeri, silaj taşıma römorku, silaj toplama düzenekli römork, konveyör boşaltma düzenli römork, platform tipi römork, sıvı gübre dağıtma tankeri, katı gübre dağıtma römorku vs)
- Esasen bir traktör tarafından çekilen, malzeme işlemek üzere tasarlanan ve teknik açıdan izin verilebilir azami yüklü kütlenin aracın yüksüz kütlesine oranının 3,0’a eşit veya 3,0’dan büyük olduğu her türlü tarım veya ormancılık araçları,
Not: Akslı gübre serpme makinası, R sınıfında değerlendirilmektedir. Yem karıştırma ve dağıtma römorku kütle oranına göre R veya S sınıfındadır.

S sınıfı araçlar
- Tarım veya ormancılıkta kullanılan, bir traktör tarafından çekilmek üzere tasarlanan, traktörün işlevlerini değiştiren veya genişleten, bir gereci kalıcı olarak ekleyen veya malzeme işlemek üzere tasarlanan, bu amaçlar için gereken her türlü araç ve teçhizatı almak ve iş sırasında üretilen veya ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi geçici olarak saklamak üzere tasarlanıp üretilmiş bir yük platformu bulunabilen ve teknik açıdan izin verilebilir azami yüklü kütlenin aracın yüksüz kütlesine oranının 3,0’den küçük olduğu her türlü araç* (Örneğin, ilaçlama makinası, ekim makinası, ön işlemeli ekim makinası, balya makinası, çayır biçme makinası, ot dağıtma (havalandırma) tırmığı, ot toplama tırmığı, pulluk, tohum yatağı hazırlama makinası, balya paketleme makinası vs)

 

Bu içerik 534 defa okunmuştur.

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin