Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı (Antalya, 04-05 Kasım 2019)

Ülkemiz meyve yetiştiriciliği alanları incelendiğinde, son yıllarda niteliksel ve niceliksel anlamda gelişmelerin yaşandığı gözlenmektedir. 2000 yılında 2.61 milyon ha olan toplam meyvecilik yapılan alan, 2018 yılında 3.46 milyon ha’a yükselmiştir. Bu değerler ile 2000 yılında yaklaşık % 10 olan meyvecilik alanlarının toplam tarım alanları içerisindeki payı, 2018 yılında % 15 düzeyine yaklaşmıştır. 

Ülkemizin genel yapısını yansıtan küçük-orta büyüklükteki işletmelerin yanında, büyük ya da makro olarak nitelendirebileceğimiz ölçekteki işletmeler de birçok bölgede görünür olmaya başlamıştır. Bu süreçte modern bahçeler tesis edilmekte, işletmelerde teknoloji kullanımında artışlar gözlenmekte ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulanması ile çevre duyarlılığı gibi konular geçmiş yıllara göre daha fazla gündeme gelmektedir.

Çeşit seçimi, bahçe tesis yöntemleri (dikim aralıkları, örtü kullanımı vb.), kültürel işlemler için uygulanan yöntemler, mekanizasyon düzeyleri, personel yönetimi, hasat sonrası işlemler gibi birçok konuda geleneksel uygulamalar yerine alternatif yöntemler gündeme gelmektedir. Farklı uygulamalar ile insan işgücü başta olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılması ve nitelikli ürünün en uygun zaman pazara çıkarılarak daha fazla gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır.


Gelişmeler dikkate alındığında iddialı bir cümle olmakla birlikte ülkemiz meyveciliğinin kabuk değiştirmekte olduğu söylenebilir. Bu kapsamda; birçoğu teknoloji olarak bilinen, ancak ülkemizde son yıllarda daha çok uygulama alanı bulabilen farklılıklar ve yenilikler gözlenmektedir. Örnek olarak; bahçe traktörleri, basınçlı sulama sistemleri, hasat, budama, budama artıklarının parçalanması, toprak işleme, bahçe pülverizatörleri, erken uyarı sistemleri, hasat sonrası ürün işleme, örtü uygulamaları, don zararından korunma uygulamaları ve hassas tarım uygulamaları gibi birçok konuda görülmektedir. Bu gelişmeler makine imalat sanayimize ve bilimsel araştırmalarımız da yansımaktadır.

Yukarıda bahsedilen gelişmelere bağlı olarak günümüzde meyve yetiştiriciliğinde önemi daha da artmış olan mekanizasyon uygulamaları konusunda üniversiteler, araştırma enstitüleri, makine imalatçıları ve bizzat üreticilerimiz başta olmak ilgili resmi, sivil toplum ve özel kuruluşların katılabileceği bir çalıştay organize edilmesi için 2018 yılı Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nda tavsiye kararı alınmıştır.

Ülkemizde ilk kez yapılması planlanan çalıştayın; mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri, gelecekte yapılması öngörülen çalışmalar vb. konuların tartışıldığı ve tecrübelerin paylaşıldığı bir platform olması ve ülkemiz meyve yetiştiriciliğine katkı sağlaması beklenmektedir.

Çalıştay 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından Antalya’da düzenlenecektir. Çalıştayın programı paydaşlardan gelen geri bildirimlere göre hazırlanacaktır. Programda sunumlar ve serbest tartışma ortamları ile birlikte teknik ve kültürel gezi planlanmaktadır. Kamu ve üniversitelerden katılım sağlayacak araştırmacıların yanında sahada yer alan imalatçı ve üreticilerimizin bu konuya ilgi göstermeleri, katılım sağlayarak tecrübe paylaşımında bulunmaları, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini belirtmeleri çalıştayın amacına ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Çalıştay ile ilgili bilgiler için http://meymek2019.akdeniz.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bu içerik 673 defa okunmuştur.

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin