Raporlar

TARMAKBİR Tanıtım & Sektör Bilgilendirme Sunumu
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşim Raporu (2023)
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşim Raporu (2022)
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşim Raporu (2021)
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşim Raporu (2020)
TARMAKBİR Sektör İstatistik Raporu (Şifrelidir*!)
TARMAKBİR Sektör İstatistik Raporu (Özet)
Aylık Traktör İstatistikleri Raporu
Traktör Endüstrisinde Yerli Muhteva Oranları
Tarım Makineleri Terminolojisi
Türkiye’de Akıllı Tarımın Mevcut Durumu (Akıllı Tarım Platformu İcra Kurulu Raporu)

Şifreli rapor için tarmakbir@tarmakbir.org adresinden talepte bulunulması gerekmektedir. Şifreli rapor, üyelerimizin ve kamu sektöründeki araştırmacıların kullanımına açıktır.
Burada paylaşımı yapılmayan sektörel ülke raporları ve tarım/ tarımsal mekanizasyona dair yerli ve yabancı muhtelif raporlar üyelerimizin kullanımına açıktır. Aradığınız raporlar için tarmakbir@tarmakbir.org adresine mesaj göndermeniz rica olunur!