Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı buradan inceleyebilirsiniz.

Arrow up
Arrow down

Covid-19'un AB Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Son Değerlendirmesi, Haziran – Eylül 2021

Avrupa Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Topluluğu COPA-COGECA'nın “Covid-19'un Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Son Değerlendirmesi, Haziran 2021 – Eylül 2021” üyelerimizle paylaşılmış olup dokümanda dikkatimizi çeken bazı hususlara aşağıda yer verilmektedir.

- 2020 yılı, AB tarım-gıda ticareti için son derece zorlu ama iyi bir seviyede geçen bir yıl olmuştur. 184 milyar euro ihracat ve 122 milyar euro ithalat değerine ulaşan değerler sınırlı bir büyümeyi işaret etmektedir.
- Mevsimlik tarım işçisi konusu bazı AB ülkeleri için sorun olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda hem yerel hem de yabancı mevsimlik işçi sıkıntısı söz konusudur. Sorun sadece niceliksel de değildir. Vasıflı işçi eksikliği (özellikle dijital beceriler açısından) dikkate değerdir.
- Üye devletlerdeki çiftçiler üretim maliyetlerine direkt etkisi olan girdi (yem, gübre, enerji, inşaat malzemeleri vs.) ve tarım ekipmanları fiyatlarındaki artışa, bu girdilerin arzındaki azalmaya, olumsuz hava koşulları ve enflasyonun etkisine dikkat çekmiştir.
- Son 12 ayda, yem fiyatları tüm dünyada ortalama %25 ila %35 seviyesinde artmıştır.
- Çoğu gübre fiyatları, (özellikle de fosfat ve üre) 2021 yılında artmıştır. Güçlü talep ve yüksek girdi maliyetleri bu artışın esas sebebidir. Potas fiyatları yeterli arzla birlikte büyük ölçüde sabit kalmıştır. Avrupa'da nitrojen solüsyonu (UAN) durumu özellikle sorunludur. Bu durum artan küresel gübre talebininin, gaz ve deniz navlun fiyatlarının yanı sıra AB iç pazarındaki yetersiz rekabetten kaynaklanmaktadır.
- AB genelinde bazı ülkelerde elektrik fiyatları bir yıl içinde üçe katlanmış olmakla birlikte tarıma olan etkisi tam olarak ölçülememiştir.
- Avrupa’da inşaat malzemeleri arzının azalmasına bağlı olarak fiyatlarda 'arz ve talebe bağlı' bir artış olduğuna dair birçok rapor olduğu dile getirilmektedir. Tedarik zincirindeki sorunlar ve kısıtlı arzın sebep olduğu bu sorunun yanı sıra çelik, izolasyon malzemeleri, sac ve ahşap malzemelerde kayda değer fiyat artışları söz konusudur. Eurometal'e göre, AB çelik fiyatları haziran ayında son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Beklentiler güçlü talep nedeniyle uzun çelik ürün fiyatları yakın vadede güçlü kalmaya devam edeceği yönündedir. Ahşap piyasasında da durum benzerdir.
- CEMA'ya göre Avrupa'daki tarım makinaları endüstrisi için genel iş ortamı endeksi, 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerle mayıs ve haziran aylarında ulaşmıştır. Şu andaki sipariş hacmi, 4,7 aylık bir üretim dönemine karşılık gelmektedir. Bu, CEMA İş Barometresinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değerdir. Ancak bu durum, (genel iyimserlikleri düşüş gösteren) firmalara güven vermemektedir. Tedarikçi tarafında yaşanan aşırı fiyat artışları ve arz sorunu karşısında siparişlerin ne ölçüde gerçekleşebileceği konusunda belirsizlik devam etmektedir. Firmaların %40'ı önümüzdeki ay belirli parçaların eksikliği nedeniyle üretimin durdurulmasını beklemektedir. Güçlü talep, artan çelik fiyatları ve belirli bileşenlerin sınırlı stoklarının damgasını vurduğu bu bağlamda, bazı tarım ekipmanlarının fiyatlarında artış gözlemlenmektedir. Tarım ekipmanlarının fiyatlarının son on yılda istikrarlı bir şekilde arttığını hatırlamak da önemlidir. Ayrıca, demir ve çelik ürünlerinde söz konusu olan CBAM (Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizasması) uygulanması, bunların tarımsal ekipman ve makinelerde kullanılması nedeniyle üretim maliyetlerinde artışa yol açacaktır.

 

Bu içerik 224 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin