TSE Standard Tasarıları

Mütalaa aşamasında olan sektörel TSE standardları aşağıda sunulmuştur. Görüş bildirmek istenilen TSE standard tasarısı TARMAKBİR’den temin edilebilir. Görüş bildirmek için son gün (#) ilgili standardın yanında belirtilmiştir.
Görüşlerinizin tarmakbir@ttmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
zkt 2019130279 Kompost Makinaları – Organik atıklardan kompost üreten (#30.04.2019)
tst 2016106021 Zeytin eleme/ayırma makinası (#18.04.2019)
tst 9658 Koruyucu çerçeve ve kabinler – Tarım traktörleri (#18.04.2019)
TS 13531/T1 Yem kırma makinası (taşlı veya çekiçli) (#20.01.2019)
TS 5690/T2 Tarım makinaları-Sıraya ekim makinaları-Traktörle kullanılan (#20.01.2019)
TS 1137/T1 Tarım makinaları- Kulaklı pulluklar uç demirleri (#20.01.2019)
TS 2384/T1 Tarım makinaları – Kültivatörler (traktörler için)(#20.01.2019)
tse k 2015101916 Mısır hasat tablaları (#01.02.2019 )
TS 5152/tst T1 Tesviye kürekleri (Tarım traktörleri ile kullanılan) (#01.05.2016)
TS 5295/tst T2 Diskli tırmıklar (#01.05.2016)
TSE K 240 Tahıl Kurutma Makinası (#01.05.2016)
TSE K 222/T1 Silaj Makinası-Performans Kuralları standard tasarısı (#01.02.2016)
TS 7389 Silaj Makinaları Muayene ve Deney Metotları standard tasarısı (#15.03.2016)
tst 2384  Tarım makinaları- Kültivatörler- Traktörler için standard tasarısı (#25.01.2016)
tkt 344 Mısır hasat tablaları  (#10.06.2015)
tst 7512 Balya makinası muayene ve deney metotları (#25.05.2015)
TS 1137 Tarım makinaları- Kulaklı pulluklar uç demirleri (#25.05.2015)
tst 585 Tarım Römorkları Standard Tasarısı (#15.05.2015)
tst 12600 Yetkili servisler – Hayvancılıkta kullanılan makinalar için – Kurallar (#15.05.2015)
tst 12361 Yetkili servisler-Genel Kurallar (#01.04.2015)
tkt 201495926 El traktörü (#21.06.2014)
tst EN 690 Tarım makinaları-Çiftlik gübresi dağıtıcıları-Güvenlik (#01.08.2014)
tst EN 1374+A1 Tarım makinaları – Yuvarlak silolar için sabit silo boşaltıcıları – Güvenlik (#01.07.2014)
tst 12658 Yetkili servisler – Tarım alet ve makinaları – Taşıma ve ulaştırma ekipmanları için – Kurallar (#25.07.2014)
tkt 201495923 Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer (#12.06.2014)
tst 4891 Şeker pancarı hasat makinaları (#25.06.2014)
tst 10749 Tarım makinaları – Sap toplamalı saman makinası (#24.06.2014)
tst 6428 Patetes hasat makinaları (#24.06.201tst 5690 Sıraya ekim makinaları (traktörle kullanılan) (#24.06.2014)
tst 6736 Döner çapa makinaları (traktörle kullanılan) (#24.06.2014)
tst 5295 Diskli tırmıklar (diskarolar) (#24.06.2014)
tst 5243 Tarım makinaları – Motorlu bahçe pülverizatörü (#22.07.2014)
tst 6424 Hassas ekim makinaları deney metodları (#24.06.2014)
tst 6425 Sıraya ekim makinaları deney metotları (#24.06.2014)
tkt 201495928 Toprak Frezesi (#22.07.2014)
tst EN 1005-3+A1 (Öncelikli 2) Makinalarda güvenlik-İnsanın fiziksel performansı-Bölüm 3: Makinalar kullanılırken tavsiye edilen kuvvet sınırları (#13.06.2014)
tst EN 1005-2+A1(Öncelikli 2) Makinalarda güvenlik-İnsanın fiziksel performansı-Bölüm 1: Terimler ve tarifler (#29.06.2014)
tst 368 Tarım makinaları -Diskler (#05.07.2014)