Üyelik

TARMAKBİR Üyeliği Başvuru Prosedürü
Birliğimize şahsen (gerçek üye) veya tüzel olarak üye olabilirsiniz. Bunun için Üye Kayıt Beyannamelerinden birisini doldurmanız gerekmektedir.

Tüzel Üyelik için Üye Kayıt Beyannamesi ./. Şahsi (Gerçek Kişi) Üyelik için Üye Kayıt Beyannamesi

Beyannameyi doldurduktan sonra lütfen ekleri ile birlikte TARMAKBİR’e gönderiniz. (Beyanname önce faks ile gönderilir. Asılları postaya verilir. Giriş aidatının yarısı güvence bedeli olarak TARMAKBİR hesabına yatırılır.)
Tüzüğümüze göre Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan durum değerlendirmesinden sonra Üyeliğe kabul edilmeniz halinde, giriş aidatının bakiyesini TARMAKBİR hesabına yatırmanız gerekmektedir.
Not: Tüzüğümüze göre üyelik başvurusu yapacakların öncelikle tarım makineleri ve teknolojileri imalatçısı, ihracatçısı veya ithalatçısı olması şarttır.