Üyelik

Tarmakbir Üyeliği Başvuru Prosedürü
Birliğimize şahsen veya tüzel olarak üye olabilirsiniz. Bunun için Üye Kayıt Beyannamelerinden birisini doldurmanız gerekmektedir.

Tüzel Üyelik için Üye Kayıt Beyannamesi ./. Şahsi (Gerçek Kişi) Üyelik için Üye Kayıt Beyannamesi

Beyannameyi doldurduktan sonra lütfen ekleri ile birlikte Tarmakbir’e gönderiniz. (Beyanname önce faks ile gönderilir. Asılları postaya verilir. Giriş aidatının yarısı güvence bedeli olarak Tarmakbir hesabına yatırılır.)
Tüzüğümüze göre Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan durum değerlendirmesinden sonra Üyeliğe kabul edilmeniz halinde, giriş aidatının bakiyesini Tarmakbir hesabına yatırmanız gerekmektedir.