Üyesi Olduğumuz Organizasyonlar

Üyesi olduğumuz organizasyonlar:

■ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Tarımda Teknoloji Kullanımı” Özel İhtisas Komisyonu + “İmalat Sanayii Politikaları” Özel İhtisas Komisyonu + Makine Çalışma Grubu + Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu
■  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi + Akıllı Tarım Teknolojileri Çalışma Grubu + Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komitesi + TADAK Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu
■  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Teknik Komitesi1 + Motorlu Araçlar Teknik Komitesi
■  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu1
■  TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
■  Makine Sanayi Sektör Platformu (Eşbaşkanlık ve İcra Kurulu Üyeliği)
■ MAKFED Türkiye Makine Federasyonu (Kurucu Üye & Yönetim Kurulu Üyesi)
■ AGRIEVOLUTION Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı (Kurucu Üye, Geçmiş Dönem Başkanı)
■ CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği
■ ReCAMA Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi (Geçmiş Dönem Başkanı)
■ T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu*
■ ZİDEK ZAK Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu*
■ TAGYAD Tarım ve Gıda Yazarları Derneği*
■ TSE Tarafsızlığı Koruma Komitesi*
■ OSO Ortak satın Alma Organizasyonu A.Ş. (Hissedar)

(1) TOBB’u temsilen TARMAKBİR Genel Sekreterinin şahsi üyeliği söz konusudur.
(2) TARMAKBİR Genel Sekreterinin şahsi üyeliği söz konusudur.