Hakkımızda

TÜRK TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATÇILARI BİRLİĞİ

Aslında TARMAKBİR’in kuruluşu, sektörün temsiliyetinden ziyade, bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Ülkemizin dört bir köşesinde tarım makinelerinin tamirini ve bakımını yapan demirci ve kaynakçı atölyeleri, yaklaşık 50 sene boyunca yüzlerce kez tamir ettikleri ithal tarım makinelerini, yarım asır sonra üretecek boyuta gelir. Artık yurt dışından ithal edilerek gerçekleştirilmeye çalışılan genç Türkiye’nin tarımda makineleşme arzusu, 1970’lerden sonra yerli üreticilerin ellerinde hayat bulur. Yine o dönemlerde tarımda gelişimin destekleyicisi konumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke genelinde yaygın bir ağa sahiptir. Yeni üretim kültürüne geçen atölyeler, ürettikleri makineleri Türk çiftçisine zirai kredili sunabilmek için resmi kurumlardan bazı evrakları temin etmek zorunda kalırlar. Hem makineyi “yeni yaptım” diyebilmek, hem de o makinenin Türk çiftçisinin kullanımına uygun olduğunu test raporlarıyla “ispat etmekle” mükelleftirler. Dönemin Türkiyesinde bu işler için çokça zaman harcanır. Sadece bu işler için yılda birkaç kere ülkemizin muhtelif yerlerinden Ankara’ya gelip gitmek zorunda kalan tarım makinesi üreticileri, bir gün Tarım Bakanlığı Makine Dairesi Başkanı Tahir Yetim’in (Daha sonra uzun bir dönem boyunca TARMAKBİR’in yönetim kurulu başkanı olmuştur.) sürpriz bir teklifiyle karşılaşırlar.

– Siz neden sadece bu işlemlerin takibi için Türkiye’nin her bir tarafından buraya geliyorsunuz ki? Bu işler için buraya gelmeyin, Ankara merkezli bir dernek kurun, orada personel istihdam edin ve dernek personeli üye olan herkesin işlerini takip etsin.

Yetim, kendisinin de bir süre sonra emekli olacağını ve söz konusu derneğin kuruluş çalışmalarını başlatabileceğini söyler. Böylece sektörün önde gelen firma yöneticileri, ilk kez 05 Eylül 1977 yılında bir araya gelip bir tutanak hazırlayıp, imzalarlar. Tutanakta birlikte derneğin kurulum çalışmalarını yürütmek için bir müteşebbis heyeti seçerler. Kuruluş işlemlerine ait masraflar için de kendi aralarında para toplarlar. 06 Şubat 1978’de derneğin kuruluşu gazetede ilan edilir.  İlk Genel Kurul Toplantısı, 28 Ekim 1978 tarihinde gerçekleştirilir.


TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Derneği, 1978 yılında kurulmuş olup, ana iştigal konusu “traktör ve diğer tarım makinaları” olan imalatçıların, ihracatçıların ve ithalatçıların üye olduğu bir yapılanmaya sahiptir. Halen 195 Üyemiz mevcuttur. Birliğimizin üyeleri, KOBİ’lerden, makine sektörünün önde gelen büyük ölçekli firmalarına ve Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel firmalara kadar çeşitli ölçeklerdedir. Bakanlar Kurulu kararı ile isminin başında “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazanmıştır. En çok Üyemizin faaliyet gösterdiği şehir Konya’dır. Bu şehri İstanbul, İzmir, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Bursa takip etmektedir.

KURUMSAL YAPIMIZ
1. Genel Kurul
1.1 Denetleme Kurulu (3 Üye)
1.2 Yönetim Kurulu (13 Üye)
1.2.1 Genel Sekreter
1.2.1.1 Mali Müşavir (Bağımsız)
1.2.1.2 Bürolar
1.2.1.2.1 Finans ve Proje Destek Hizmetleri Bürosu
1.2.1.2.2 Üye Destek Hizmetleri Bürosu
1.2.1.2.3 Uluslararası İlişkiler Bürosu

MİSYONUMUZ
Misyonumuz, “tarımsal mekanizasyon ve enerji” konularında sektörü temsil etmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği konularına katkı sağlamak, öncelikle üyelerine olmak üzere tarım makineleri imalatçılarına mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, pazar durumunda ve ekonomik koşullardaki değişikliklerde özel ve tüzel kişilere karşı üyelerinin hakkını savunmak, üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz, tarımsal mekanizasyon sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak, bu kapsamda yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşımla sektörde, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmaktır.

GENEL FAALİYETLERİMİZ
TARMAKBİR sektörel bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş amacı, ülke genelinde üyelerine mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör haklarını savunmak ve üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki dayanışmayı sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

 • Tarımsal mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör paydaşlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere katılmak ve gerektiğinde destek olmak,
 • Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve diğer konularda, sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanlıklar nezdinde müzakereler yürütmek,
 • Çiftçi kuruluşları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası diğer müteşebbisler ve organizasyonlarla iletişim kurmak ve ortak çalışmalar yapmak, pazar genişlemesi için politika araçları üretmek, lobi faaliyetleri için zemin oluşturmak,
 • Ticari ve teknik gelişmeler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla eğitim programları düzenlemek. Benzer şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak,
 • Üyelerinin Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki belge, ruhsat, test raporları vb. işleri için danışmanlık, başvuru ve takip işlemlerini yapmak,
 • Sektörle ilgili istatistiki araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,
 • Üyeleri için danışmanlık ve sekretarya hizmetleri vermek, üyelerinin belge, ruhsat, test raporları vb. işleri için ilgili kurumlar nezdinde başvuru ve takip işlemlerini yapmak,
 • Sektör tanıtım faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuar ve sergilere katılmak, bu kapsamda düzenlenen organizasyonları desteklemek,
 • Yurt dışı pazarlama faaliyetlerini organize etmek,
 • Sektör tanıtım materyalleri hazırlamak,
 • Fabrikalar, kooperatifler, test kurumları, tarım işletmeleri vb. organizasyonlara yönelik teknik geziler organize etmek,
 • Çiftçilere ve eğiticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim proglamlarına katkı sunmak,
 • Bakanlıklar, AB programları, kalkınma ajansları tarafından düzenlenen hibe programları için proje teklifleri hazırlamak, düzenlenen projelere ortak olmak,
 • Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri izlemek, yurt içi ve yurt dışı ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplantı ve kongre, fuar, sektörel heyetler, sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgileri, elektronik ortamda üyeleriyle paylaşılmak.

KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ

 • Sektörel İstatistikler (İstatistik Toplama ve Raporlama)
 • Mevzuat (Yeni Mevzuat Oluşumuna ve Eski Mevzuat Revizyonlarına Katkı)
 • Dış Tanıtım (Uluslararası Kongreler, Road Show’lar, Uluslararası Çatı Örgüt Üyeliklerimiz Kapsamında Çalışmalar, Dış Fuarlar, Alım Heyetleri ve Dış Ticaret Heyet Organizasyonu, UR-GE Projeleri, Sektör Tanıtım Kataloğu, Tanıtım Filmi, CD’si vb.)
 • Organize Ettiğimiz Çalışma Toplantıları (TARMAKBİR Sektör Buluşmaları, Fuar Dönemleri Paralel Toplantılar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları, Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları vb.)
 • Üyesi veya Paydaşı Olarak Katıldığımız Periyodik Toplantılar (MAKTEK, Makine Teknik Komitesi Toplantıları, MARTEK, Traktör Alt Komisyonu Toplantıları, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Komitesi Olağan Toplantıları, Ulusal ve Uluslararası Tarımsal  Mekanizasyon ve Enerji Kongreleri, AGRIEVOLUTION Yönetim Kurulu ve Komite Toplantıları, CEMA Yönetim Kurulu Toplantıları, ReCama Üye Toplantıları,  Kalkınma Planı Çalışmaları, TOBB Makine Sektör Meclisi Toplantıları vb.)
 • E-Hizmetler (TARMAKBİR Web Portalı, Sosyal Ağlar, E-posta Ağı)
 • Danışmanlık ve İş Takibi (Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, Tarım Kredi Sözleşmeleri, Dış Fuar Katılım Danışmanlığı, İç Fuar Destek Hizmetleri)

KURUMSAL ÜYELİKLERİMİZ

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Tarımda Teknoloji Kullanımı” Özel İhtisas Komisyonu + “İmalat Sanayii Politikaları” Özel İhtisas Komisyonu + Makine Çalışma Grubu + Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi + Akıllı Tarım Teknolojileri Çalışma Grubu + Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komitesi) + TADAK Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Teknik Komitesi1 + Motorlu Araçlar Teknik Komitesi
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu1
 • TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
 • Makine Sanayi Sektör Platformu (Eşbaşkanlık ve İcra Kurulu Üyeliği)
 • MAKFED Türkiye Makine Federasyonu (Kurucu Üye & Yönetim Kurulu Üyesi)
 • ZİDEK ZAK Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu2
 • TAGYAD Tarım ve Gıda Yazarları Derneği2
 • TSE Tarafsızlığı Koruma Komitesi2
 • AGRIEVOLUTION Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı (Kurucu Üye)
 • CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği
 • ReCAMA Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi (Dönem Başkanı)

(1) TOBB’u temsilen TARMAKBİR Genel Sekreterinin şahsi üyeliği söz konusudur.
(2) TARMAKBİR Genel Sekreterinin şahsi üyeliği söz konusudur.

SEÇİLMİŞ BAZI FAALİYETLERİMİZ (2021-2023)

Birliğimiz “tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojileri” konularında sektörü temsil etmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği konularına katkı sağlamak, üyelerinin mesleki konulardaki yeterliliğine katkı sunmak, mesleki konularda üyeleri arasındaki uyum, işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, yasal mevzuatlar çerçevesinde ve kamu yararını da gözeterek üyelerinin mesleki hak ve menfaatlerini korumak, sektörü etkileyen mevzuatlara ve düzenlemelere katkı sunmak, üyelerine öncelik tanıyarak tüm sektöre mesleki konularda rehberlik etmek, sektörün yan sanayisi ile birlikte küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak ve üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda mutad çalışmalarımıza ilave olarak üyesi olduğumuz organizasyonlar kapsamında da yoğun bir iş programımız söz konusudur.

Bu dönemde seçilmiş bazı faaliyetlerimiz şu şekildedir:

TARMAKBİR Sektör Buluşmaları

Üyelerimizle, tarımsal mekanizasyon sektörü ile ilişkili sanayi, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdiğimiz ve 2018 yılına kadar aralıksız 11 kez düzenlenen Sektör Buluşmaları’na, önce sektörde yaşadığımız ekonomik kriz ve ardından koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmiş olmakla birlikte, 12. Sektör Buluşmamız 26 Şubat 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Buluşmamız, sanayici ve sektör temsilcilerinin yanı sıra bakanlık temsilcileri ile akademi, makine sektörü, finans, fuar ve sektörel medya temsilcilerine ev sahipliği yapmıştır.

Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu

Makine İhracatçıları Birliğince MAKFED ile yürütülmekte olan sektörel araştırmalar kapsamında Birliğimiz tarafından hazırlanan ilk sektörel raporumuz 2020 yılında basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Tarım makinelerine özel bilgi ve istatistiklerin yanı sıra, ilişkili olduğu tarım ve makine sanayilerine dair de oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olan rapor, ilgili tüm tarafların beğenisini kazanmıştır. Paydaşlarımızın talebi üzerine raporun yaklaşık 200 sayfaya çıkarılmış 2. versiyonun ardından 220 sayfalık 3. sürümü 2022 yılı Ekim ayında kullanıcıların ilgisine sunulmuştur.

Çiftçi Eğitim Projeleri

Birliğimizin öncelikli alanı olmamakla birlikte çiftçilerin ve eğiticilerin eğitimi de önemsediğimiz bir alandır. Çiftçilerimizin akıllı tarım uygulamaları dâhil, son teknolojiye sahip traktör ve bağlı ekipmanlarla çeşitli mekanizasyon uygulamaları konusunda eğitim almalarını teminen, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ile 2020 yılı Şubat ayında müşterek bir protokol imzalanmıştır. Bakanlığın ülke çapındaki toplam 6 eğitim merkezinde gerçekleşecek eğitimler salgın nedeniyle gecikmeli olarak 2023 yılında başlamıştır.

Bu eğitimlerle, çiftçilerimizin yeni nesil tarım teknolojilerinin kullanılmasına katkı sunmak, bilinçli üretim yapmalarını teşvik etmek, yeni bir vizyonla tarıma olan bakış açılarının genişletmek, toprak, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, gelir ve yaşam kalitelerini arttırmanın yollarını göstermek, gençlerin tarıma bakışları ve çiftçilik algılarını iyileştirerek tarımsal kalkınmayı hızlandırmak hususları amaçlanmıştır.

Bakanlığın Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitimler kapsamında çiftçilerimize işletme yönetimi ve ürün planlaması, mazot tasarrufu, gübreleme, bitki koruma ve toprak işleme teknikleri, dijital tarım uygulamaları (otomatik dümenleme, drone kullanımı vs.) gibi güncel konularda eğitimler verilmiştir. Eğitimlerde kullanılan son teknoloji traktör ve tarım ekipmanları TARMAKBİR koordinasyonunda üyelerimizden temin edilmiştir.

Üniversite ve Sanayi İş Birliği Kapsamındaki Çalışmalar

TARMAKBİR bünyesinde 2013 yılının son dönemi itibariyle kurulan “Akademik Danışma Grubu”, esas olarak TARMAKBİR’in teknik konulardaki çalışmalarına ve temsiliyetine destek vermektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz YILMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Behiç Tekin ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Y. Benal Öztekin’in üyesi olduğu grup bu kapsamda TARMAKBİR’in bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili diğer ulusal/ uluslararası paydaşlarla ve kurumlarla olan teknik konulardaki iletişimine ve çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Grup ayrıca özellikle fon destekli projeler konusunda arzu eden TARMAKBİR üyelerine danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Sanayi ve üniversite iş birliğinin önemli bir ayağı olan Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongreleri, 1976 yılından günümüze kadar hiç ara verilmeden düzenlenerek geleneksel bir yapıya kavuşmuştur. Bu organizasyonun daha etkili olması adına etkinliğin TARMAKBİR ve TARMAKDER iş birliğiyle düzenlenmesi hususu karara bağlanmış olup Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze düzenlenen 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, bu iş birliğinin ilk olarak hayata geçirildiği bir etkinlik olmuştur. Kongre sırasında ayrıca “Endüstri 4.0’dan Tarım 4.0’a… Türkiye’de İşgücü Piyasası, Dünyadaki Teknolojik Dönüşümün Neresinde? Temalı TARMAKBİR Özel Oturumu da yapılmıştır.

Üniversite ve sanayi iş birliğinde önemli bir diğer husus, “mühendis adaylarının mühendislik yetkinliğinin, liderlik yetilerinin, ekip ruhunun ve takım çalışmasının arttırılması” ile ilgilidir. Bu amaçla TARMAKBİR 2 önemli etkinliğin içinde yer almıştır. Yine TARMAKBİR ve TARMAKDER (Tarım Makinaları Derneği) iş birliği ile yürütülen ilk etkinlik, ödüllü “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Proje/ Tasarım Yarışması”dır. İki ana kategoride proje başvurusu alacak yarışma, toprak işlemeden, robotik sistemlere, hasat teknolojilerinden değişken oranlı ilaçlamaya, hayvan takip sistemlerinden akıllı sulamaya kadar tarım teknolojilerinin bütün alanlarına açık olacaktır. Öncelikle lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimini sürdüren mühendis adayları ile iş dünyası arasında köprü kurmayı hedefleyen bu organizasyon iki kategoride düzenlenecektir. İlk kategoride ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimini sürdüren öğrenciler için kurgulanan yarışma, ikinci kategoride tarım makinaları sektöründeki diğer ilgililerine de açık olacaktır. Bu kapsamda, tarım makineleri ve teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi amaçlanmakta olup, sektörün diğer paydaşlarının akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunulması da imkânı da doğacaktır. Yarışmada halen başvuru süreci devam etmekte olup Ekim ayında sonuçlar açıklanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecektir.

Bu dönemde TARMAKBİR’in parçası olduğu bir diğer yarışma Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST)” olmuştur. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 9-11 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen yarışma, Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında her geçen gün stratejik önemi artan “Hayvancılık Teknolojileri” alanında “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Hayvancılık” ana teması ve bu ana temaya bağlı dokuz alt temayla; ülke genelinde hayvancılık sektörünün verimliliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak hayvancılık teknolojileri alanındaki projeleri ve sektör aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Yarışmada dereceye giren projelerin tatmin edici ödül, destek ve sektörel danışmanlıklarla katma değerli ürünlere dönüştürülmesi teşvik edilecektir. Festivalde dereceye giren proje sahibi girişimciler, Üniversite tarafından sunulacak kuluçka ve hızlandırma olanaklarından da faydalanacak, böylece yüksek katma değerli fikirlerin ticari hayata kazandırılmasına destek olunacaktır.

TAGEM TADAK Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu ve Proje Değerlendirme Toplantıları

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu (TADAK), Birliğimizin de katkılarıyla senelik periyotta düzenlediği toplantılarla Bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanılması, gıda güvenliği/güvenilirliğinin sağlanması, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması amacıyla yapılacak Ar-Ge çalışmalarının yönlendirilmesi ve önceliklendirilmesi kapsamında faaliyetler yürütmektedir. Yine TAGEM tarafından senelik periyotlarda düzenlenen “Proje Değerlendirme Toplantıları” esas olarak Bakanlığın destekleyeceği araştırma projelerinin değerlendirmekte olup salgın nedeniyle toplantılar 2021 ve 2022 yıllarında uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilmiştir. TARMAKBİR temsilcilerinin Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubunda yer aldığı toplantıların 2023 yılı sürümü Mayıs ayında gerçekleştirilmiştir.

Yurt Dışı Fabrika Gezileri

Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerimizden bazıları uluslararası boyutta olmaktadır. Yurt dışı ticari ve teknik gezilerimiz kapsamında 2013 yılından itibaren Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa ve Polonya’ya yönelik toplam 7 organizasyon gerçekleştirilmiş olup, tarımsal mekanizasyon sektöründe marka olmuş 25 küresel markanın 36 ayrı üretim tesisi (Rauch, Same Deuzt Fahr, Fendt, Claas, John Deere, Goldoni, Steyr, Pöttinger, Holmer, Horsch, Lemken, Amazone, Krone, Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Celli, Massey Ferguson, Kuhn, Sulky, Pronar, Samasz, Unia, Metal-Fach) ziyaret edilmiştir. Bu gezilerimiz kapsamında ana sanayi firmalarının yanı sıra, Poclain Hidrolik, Comer, Lombardini ve Kuka firmalarının üretim tesisleri ile birlikte ziyaret edilen diğer kurumlar (Bavyera Sensör Kümesi, Makine Halkaları Birliği, Bavyera Tarım Araştırma Merkezleri, Deula, Terrena ve Cuma), tarımsal eğitim, gıda/tarımda kooperatifleşme ve ortak makine kullanımı konusunda katılımcılar için ilginç birer deneyim sunmuştur.

Bu kapsamdaki son teknik gezimiz T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, AHK Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Bayern International, Bavyera Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile 17-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Bavyera eyaletinde gerçekleşmiştir. 36 kişinin katıldığı bu gezimizde Sensorik Bayern GmbH, Same Deutz-Fahr (SDF Group), Holmer Maschinenbau GmbH, Horsch Maschinen GmbH, Kuka GmbH, Hannes Schallmayer’in Çiftliği, Bundesverband der Maschinenringe eV  (Makine Halkaları Federal Birliği), Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL)- Bavyera Eyaleti Tarla Tarımı Araştırma Merkezi, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL)- Bavyera Eyaleti Hayvancılık Araştırma Merkezi ziyaret edilmiştir.

Bu gezilerin katılımcılara kattığı vizyon bir yana, yapılan incelemeler hem fabrika organizasyonunun hem de üretim teknolojilerinin (hammadde depolama, talaşlı/talaşsız parça imalatı, kaynak, boyama, grup/ana montaj vs.) yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Bu geziler ayrıca sosyal anlamda sektörün kaynaşmasına, yakınlaşmasına, yeni iş birliklerinin doğmasına da neden olmuştur.

Fuar Katılımları

TARMAKBİR’in yurt dışına yönelik olan bir diğer önemli faaliyeti ise “Yurt Dışı Fuar Katılımları” kapsamında gerçekleşmektedir. Makine Tanıtım Grubu şemsiyesi altında 2011 yılından itibaren Almanya (2011), Endonezya (2014), Rusya’da (2015) ve İran’da (2016) düzenlenen genel sanayi fuarlarında yer alan TARMAKBİR, ilk kez 2013 yılında sektörel fuarlara katılım sağlamış, bu kapsamda Sima ve Agritechnica fuarlarında stant açmıştır. Bu yıldan itibaren Almanya (2015-2017-2019), İtalya (2014-2016-2018), Fransa (2015) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (2016) düzenlenen tarım makinaları fuarlarına katılan Birliğimiz, Makine Tanıtım Grubu’nun yanı sıra, Cezayir (2016), Katar (2017) ve Almanya’da (2016-2017) düzenlenen fuarlarda açılan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı standlarında da yer almıştır. Birliğimiz, bu dönemde ayrıca Sırbistan’da düzenlenen (2015) tarım makinaları fuarına ve organize ettiğimiz Ur-Ge Projesi kapsamında İran (2016), Cezayir (2016) ve Kazakistan’da (2017) düzenlenen sektörel fuarlara da katılım sağlanmıştır. Pandemi döneminde ise T.C. Ticaret Bakanlığının desteğinde, Selçuk Üniversitesi ve Makine İhracatçıları Birliğinin iş birliğinde hazırlanan ve Birliğimiz tarafından da desteklenen “Agrivirtual, Sanal Tarım Makineleri Fuarı”nın ardından MAİB ile birlikte Kasım 2022’de İtalya’da düzenlenen Eima’ya iştirak edilmiştir.

UrGe Projesi

Bu dönem gerçekleştirmeye devam ettiğimiz önemli bir diğer etkinlik ise Ur–Ge Projesi olmuştur. 2015 yılında başlayan ve geçtiğimiz yılbaşında sona eren Ticaret Bakanlığı destekli bu projede 21 Üyemiz yer almıştır. Firmaların kurumsal, üretim ve ihracat altyapılarını kuvvetlendirmek ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir olarak ihracat gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlayan projemizde ihtiyaç analizi safhasının ardından, eğitim faaliyetleri (yurt dışı hedef pazar araştırması, dış ticaret ve finans kaynakları, endüstri 4.0 ve dijitalleşme, kurumsallaşma ve Turquality), danışmanlık hizmet alımlarının (ticari istihbarat, verimli üretim) yanı sıra fuar katılımları da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında Agropars (İran), Sima Sipsa (Cezayir) ve 2017 yılında Agritek (Kazakistan) fuarlarında yer alınmıştır. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında ayrıca 2017 yılında Fas ve Ukrayna’ya, 2018 yılında Güney Afrika, Romanya ve Moldova’ya, 2019 yılında Çekya ve Slovakya’ya ticaret heyeti programları da düzenlenmiştir.

Projenin başarısı, 2. Ur–Ge Projemizin başlamasına vesile olmuştur. 2018 yılı Haziran ayında başvuru kabul edilen Projemizde 19 firma yer almıştır. Proje kapsamında da yapılan ilk eğitim faaliyetinin (hedef pazar ve ticari istihbarat) ardından danışmanlık hizmeti (ticari istihbarat) alınmaya başlanmıştır. Salgın süreci her iki projemizi de olumsuz yönde etkilemiş, son dönem yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin yapılmasına engel olmuştur. Aşılamanın belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte 08–13 Kasım 2021 tarihleri arasında Ukrayna’da düzenlenen programa 10 üye firmamız iştirak etmiştir.

3. Ur–Ge Projemiz ise “Türk Tarım Makineleri Endüstrisi İçin İhracatı Geliştirme Projesi, AMAX” ismiyle, 2022 yılının ikinci döneminde başlamıştır. 27 firmanın yer aldığı projemizde, İhtiyaç Analizi raporumuz onaylanmış ve ilk eğitim faaliyeti (Temel Dış Ticaret Eğitimi) Mart 2023’te gerçekleştirilmiştir. Projenin, 2023 yılında ticaret heyetleri programları ve eğitim faaliyetleri ile devam etmesi beklenmektedir.

Proje Ortaklıkları

2009-2010 yılları arasında düzenlenen “Safer– Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım” isimli AB projesinin ardından, ortağı olduğumuz bir diğer proje 2017 yılı sonunda kabul edilmiştir. “Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti” kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde yürütülen “Protectlife– Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” isimli proje 2021 yılında sona ermiştir.

Tamamlanan bu iki projenin ardından Birliğimiz, 2023 yılı Nisan ayında AB Komisyonuna sunulan “Akıllı Tarım ve Dikey Tarım ile Güvenilir Gıda, Sağlıklı Yaşam, Temiz Çevre, Kazançlı Üretim” ve “Upscaling the Farmers’ Practices for a Remnant-Free Spraying Better Addresses to Demands of European GreenDeal” isimli 2 AB projesi teklifinde, proje ortağı olarak yer almıştır. Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde çalışmalara 2024 yılında başlanacaktır.

Halen devam eden bir diğer proje ortaklığımız ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamındadır. Karatay Üniversitesi ve KONTARKÜM, KOS, KTB, KTO ve Birliğimiz iş birliğinde yürütülen “AKİTEK– Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi” projesinde çalışmalar 2022 yılı itibariyle başlamıştır. Şu an için bir kısım TARMAKBİR üyelerinin de yer aldığı pilot projeler safhası devam etmektedir.

Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı Çalışmaları

Birliğimiz, 2008 yılında çalışmalarına başlayan, 2012 yılında ise tüzel bir yapıya bürünen Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu üyesidir. ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Brezilya, Rusya, İran ve Türkiye’den tarım makinaları imalatçıları birliklerinin ve Avrupa Birliği adına CEMA’nın Üyesi olduğu bu ittifak şimdiye kadar 7 zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011,  Paris; 2013, Yeni Delhi, 2016 İstanbul, 2017 Wuhan ve 2019 Madrid) gerçekleştirmiştir. 2016 yılı Ocak ayında İstanbul’da, ev sahipliğimizde gerçekleşen ve önemli bir katılıma sahne olan 5. Zirve sonrasında Birliğimiz, İttifakın dönem başkanlığını yürütmüştür. Agrievolution, düzenlemiş olduğu zirvelerin yanı sıra, üyeleri için küresel pazarlara dair veri paylaşımı programları yürütmektedir. Bu programlar arasında 5 ana ürün kategorisinde küresel istatistik programı (fabrika sevkiyat indeks değişimleri) ve küresel iş barometresi, periyodik olarak düzenlenen iki çalışmadır. Birliğimiz halen İttifak bünyesindeki 5 komitenin 4’ünün üyesi olarak çalışmalara iştirak etmekte olup katılım sağladığı son yüz yüze toplantı Mart 2023’de ABD’de düzenlenmiştir.

ReCAMA Faaliyetleri

TARMAKBİR’in CEMA ve Agrievolution dışında uluslararası kapsamdaki son üyeliği, yakın geçmişte Asya-Pasifik bölgesi özelinde gerçekleşmiş olup, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin daveti üzerine Asya ve Pasifik Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi ReCAMA’ya üye olunmuştur. Birliğimiz böylece tarımsal mekanizasyon sektöründe dünya çapında var olan 3 organizasyona birden üye olan tek STK olmuştur.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 5 bölgesel alt komisyonundan biri olan ESCAP (Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) altında faaliyet gösteren CSAM (Sürdürülebilir Tarımsal Mekanizasyon Merkezi) himayesinde kurulan ReCAMA’nın 14 ülkeden 19 üyesi mevcuttur. ReCAMA’nın faaliyetleri arasında ülkeler arası ekonomik işbirliği ve eğitim faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında da, ReCAMA’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Çin’de düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır. TARMAKBİR, 2021 yılından itibaren ReCAMA’nın başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyken, 2022 Aralık itibarıyla dönem başkanlığına seçilmiştir. Bu görevin bir icabeti olarak 2023 yılı ReCAMA Üyeler toplantısı, Ekim ayında Türkiye’de TARMAKBİR’in ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Faaliyetlerimiz, seçilen bu örneklerle sınırlı kalmamıştır. 2021 yılında 132, 2022 yılında 138 etkinliğe katılım sağlanmış olup, 15 Mayıs 2023 itibariyle de 51 ayrı etkinlik, Birliğimiz temsilcileri tarafından takip edilmiştir. Bu 3 yıllık dönemde katılım sağladığımız etkinliklerin tamamı arzu edildiği takdirde paylaşılabilir.