Hakkımızda

TÜRK TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATÇILARI BİRLİĞİ

Aslında TARMAKBİR’in kuruluşu, sektörün temsiliyetinden ziyade, bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Ülkemizin dört bir köşesinde tarım makinelerinin tamirini ve bakımını yapan demirci ve kaynakçı atölyeleri, yaklaşık 50 sene boyunca yüzlerce kez tamir ettikleri ithal tarım makinelerini, yarım asır sonra üretecek boyuta gelir. Artık yurt dışından ithal edilerek gerçekleştirilmeye çalışılan genç Türkiye’nin tarımda makineleşme arzusu, 1970’lerden sonra yerli üreticilerin ellerinde hayat bulur. Yine o dönemlerde tarımda gelişimin destekleyicisi konumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke genelinde yaygın bir ağa sahiptir. Yeni üretim kültürüne geçen atölyeler, ürettikleri makineleri Türk çiftçisine zirai kredili sunabilmek için resmi kurumlardan bazı evrakları temin etmek zorunda kalırlar. Hem makineyi “yeni yaptım” diyebilmek, hem de o makinenin Türk çiftçisinin kullanımına uygun olduğunu test raporlarıyla “ispat etmekle” mükelleftirler. Dönemin Türkiyesinde bu işler için çokça zaman harcanır. Sadece bu işler için yılda birkaç kere ülkemizin muhtelif yerlerinden Ankara’ya gelip gitmek zorunda kalan tarım makinesi üreticileri, bir gün Tarım Bakanlığı Makine Dairesi Başkanı Tahir Yetim’in (Daha sonra uzun bir dönem boyunca TARMAKBİR’in yönetim kurulu başkanı olmuştur.) sürpriz bir teklifiyle karşılaşırlar.

– Siz neden sadece bu işlemlerin takibi için Türkiye’nin her bir tarafından buraya geliyorsunuz ki? Bu işler için buraya gelmeyin, Ankara merkezli bir dernek kurun, orada personel istihdam edin ve dernek personeli üye olan herkesin işlerini takip etsin.

Yetim, kendisinin de bir süre sonra emekli olacağını ve söz konusu derneğin kuruluş çalışmalarını başlatabileceğini söyler. Böylece sektörün önde gelen firma yöneticileri, ilk kez 05 Eylül 1977 yılında bir araya gelip bir tutanak hazırlayıp, imzalarlar. Tutanakta birlikte derneğin kurulum çalışmalarını yürütmek için bir müteşebbis heyeti seçerler. Kuruluş işlemlerine ait masraflar için de kendi aralarında para toplarlar. 06 Şubat 1978’de derneğin kuruluşu gazetede ilan edilir.  İlk Genel Kurul Toplantısı, 28 Ekim 1978 tarihinde gerçekleştirilir.


TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Derneği, 1978 yılında kurulmuş olup, ana iştigal konusu “traktör ve diğer tarım makinaları” olan imalatçıların, ihracatçıların ve ithalatçıların üye olduğu bir yapılanmaya sahiptir. Halen 195 Üyemiz mevcuttur. Birliğimizin üyeleri, KOBİ’lerden, makine sektörünün önde gelen büyük ölçekli firmalarına ve Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel firmalara kadar çeşitli ölçeklerdedir. Bakanlar Kurulu kararı ile isminin başında “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazanmıştır. En çok Üyemizin faaliyet gösterdiği şehir Konya’dır. Bu şehri İstanbul, İzmir, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Bursa takip etmektedir.

KURUMSAL YAPIMIZ
1. Genel Kurul
1.1 Denetleme Kurulu (3 Üye)
1.2 Yönetim Kurulu (13 Üye)
1.2.1 Genel Sekreter
1.2.1.1 Mali Müşavir (Bağımsız)
1.2.1.2 Bürolar
1.2.1.2.1 Finans ve Proje Destek Hizmetleri Bürosu
1.2.1.2.2 Üye Destek Hizmetleri Bürosu
1.2.1.2.3 Uluslararası İlişkiler Bürosu

MİSYONUMUZ
Misyonumuz, “tarımsal mekanizasyon ve enerji” konularında sektörü temsil etmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği konularına katkı sağlamak, öncelikle üyelerine olmak üzere tarım makineleri imalatçılarına mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, pazar durumunda ve ekonomik koşullardaki değişikliklerde özel ve tüzel kişilere karşı üyelerinin hakkını savunmak, üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz, tarımsal mekanizasyon sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak, bu kapsamda yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşımla sektörde, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmaktır.

GENEL FAALİYETLERİMİZ
TARMAKBİR sektörel bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş amacı, ülke genelinde üyelerine mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör haklarını savunmak ve üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki dayanışmayı sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

 • Tarımsal mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör paydaşlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere katılmak ve gerektiğinde destek olmak,
 • Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve diğer konularda, sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanlıklar nezdinde müzakereler yürütmek,
 • Çiftçi kuruluşları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası diğer müteşebbisler ve organizasyonlarla iletişim kurmak ve ortak çalışmalar yapmak, pazar genişlemesi için politika araçları üretmek, lobi faaliyetleri için zemin oluşturmak,
 • Ticari ve teknik gelişmeler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla eğitim programları düzenlemek. Benzer şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak,
 • Üyelerinin Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki belge, ruhsat, test raporları vb. işleri için danışmanlık, başvuru ve takip işlemlerini yapmak,
 • Sektörle ilgili istatistiki araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,
 • Üyeleri için danışmanlık ve sekretarya hizmetleri vermek, üyelerinin belge, ruhsat, test raporları vb. işleri için ilgili kurumlar nezdinde başvuru ve takip işlemlerini yapmak,
 • Sektör tanıtım faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuar ve sergilere katılmak, bu kapsamda düzenlenen organizasyonları desteklemek,
 • Yurt dışı pazarlama faaliyetlerini organize etmek,
 • Sektör tanıtım materyalleri hazırlamak,
 • Fabrikalar, kooperatifler, test kurumları, tarım işletmeleri vb. organizasyonlara yönelik teknik geziler organize etmek,
 • Çiftçilere ve eğiticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim proglamlarına katkı sunmak,
 • Bakanlıklar, AB programları, kalkınma ajansları tarafından düzenlenen hibe programları için proje teklifleri hazırlamak, düzenlenen projelere ortak olmak,
 • Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri izlemek, yurt içi ve yurt dışı ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplantı ve kongre, fuar, sektörel heyetler, sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgileri, elektronik ortamda üyeleriyle paylaşılmak.

KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ

 • Sektörel İstatistikler (İstatistik Toplama ve Raporlama)
 • Mevzuat (Yeni Mevzuat Oluşumuna ve Eski Mevzuat Revizyonlarına Katkı)
 • Dış Tanıtım (Uluslararası Kongreler, Road Show’lar, Uluslararası Çatı Örgüt Üyeliklerimiz Kapsamında Çalışmalar, Dış Fuarlar, Alım Heyetleri ve Dış Ticaret Heyet Organizasyonu, UR-GE Projeleri, Sektör Tanıtım Kataloğu, Tanıtım Filmi, CD’si vb.)
 • Organize Ettiğimiz Çalışma Toplantıları (TARMAKBİR Sektör Buluşmaları, Fuar Dönemleri Paralel Toplantılar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları, Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları vb.)
 • Üyesi veya Paydaşı Olarak Katıldığımız Periyodik Toplantılar (MAKTEK, Makine Teknik Komitesi Toplantıları, MARTEK, Traktör Alt Komisyonu Toplantıları, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Komitesi Olağan Toplantıları, Ulusal ve Uluslararası Tarımsal  Mekanizasyon ve Enerji Kongreleri, AGRIEVOLUTION Yönetim Kurulu ve Komite Toplantıları, CEMA Yönetim Kurulu Toplantıları, ReCama Üye Toplantıları,  Kalkınma Planı Çalışmaları, TOBB Makine Sektör Meclisi Toplantıları vb.)
 • E-Hizmetler (TARMAKBİR Web Portalı, Sosyal Ağlar, E-posta Ağı)
 • Danışmanlık ve İş Takibi (Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, Tarım Kredi Sözleşmeleri, Dış Fuar Katılım Danışmanlığı, İç Fuar Destek Hizmetleri)

KURUMSAL ÜYELİKLERİMİZ

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı, Kalkınma Planı Çalışmaları Otomotiv, Makine, İmalat  Sanayi Politikaları Tarımda Teknoloji Kullanımı Özel İhtisas Komisyonları
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi (Akıllı Tarım Teknolojileri Çalışma Grubu ve Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komitesi)
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Motorlu Araçlar Teknik Komitesi- Tarım ve Orman Traktörleri Alt Komitesi
 • TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
 • Makine Sanayi Sektör Platformu (Eşbaşkanlık ve İcra Kurulu Üyeliği)
 • MAKFED Türkiye Makine Federasyonu (Kurucu Üye & Yönetim Kurulu Üyesi)
 • AGRIEVOLUTION Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı (Kurucu Üye)
 • CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği
 • ReCAMA Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi (Dönem Başkanı)
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu*
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Teknik Komitesi (TOBB Adına)*
 • ZİDEK ZAK Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu*
 • TAGYAD Tarım ve Gıda Yazarları Derneği*
 • TSE Tarafsızlığı Koruma Komitesi*

*TARMAKBİR Genel Sekreteri’nin temsiliyetinde

SEÇİLMİŞ BAZI FAALİYETLERİMİZ (2021-2022)
Birliğimiz “tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojileri” konularında sektörü temsil etmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği konularına katkı sağlamak, üyelerinin mesleki konulardaki yeterliliğine katkı sunmak, mesleki konularda üyeleri arasındaki uyum, işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, yasal mevzuatlar çerçevesinde ve kamu yararını da gözeterek üyelerinin mesleki hak ve menfaatlerini korumak, sektörü etkileyen mevzuatlara ve düzenlemelere katkı sunmak, üyelerine öncelik tanıyarak tüm sektöre mesleki konularda rehberlik etmek, sektörün yan sanayisi ile birlikte küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak ve üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla kurulmuştur.
Bu kapsamda mutad çalışmalarımıza ilave olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş ve üyesi olduğumuz çeşitli kurullar ve komiteler vasıtasıyla sektörel düzenlemelere katkı sunulmaktadır.
Bakanlıklar bünyesinde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra üyesi olduğumuz TOBB Makine Sektör Meclisi, Makine Sanayi Sektör Platformu, Türkiye Makine Federasyonu, Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı, CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği, ReCAMA Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi, ZAK Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu ve Akıllı Tarım Platformu kapsamında da yoğun bir iş programımız söz konusudur.
Üyesi olduğumuz organizasyonlar kapsamında yaptığımız çalışmaların dışında seçilmiş bazı faaliyetlerimiz şu şekildedir:

TARMAKBİR Sektör Buluşmaları
Üyelerimizle, tarımsal mekanizasyon sektörü ile ilişkili sanayi, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdiğimiz ve 2018 yılına kadar aralıksız 11 kez düzenlenen Sektör Buluşmaları’na, önce sektörde yaşadığımız ekonomik kriz ve ardından koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmiş olmakla birlikte, 12. Sektör Buluşmamız 26 Şubat 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Buluşmamız, sanayici ve sektör temsilcilerinin yanı sıra bakanlık temsilcileri ile akademi, makine sektörü, finans, fuar ve sektörel medya temsilcilerine ev sahipliği yapmıştır.

Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu
Makine İhracatçıları Birliğince MAKFED ile yürütülmekte olan sektörel araştırmalar kapsamında Birliğimiz tarafından hazırlanan ilk sektörel raporumuz 2020 yılında basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Tarım makinelerine özel bilgi ve istatistiklerin yanı sıra, ilişkili olduğu tarım ve makine sanayilerine dair de oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olan rapor, ilgili tüm tarafların beğenisini kazanmıştır. Paydaşlarımızın talebi üzerine raporun yaklaşık 200 sayfaya çıkarılmış 2021 yılı versiyonun temmuz ayında dijital dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Rapor, 2022 yılı Ekim ayında 220 sayfalık 3. sürümü ile kullanıcıların ilgisine sunulmuştur.

Çiftçi Eğitim Projeleri
Birliğimizin öncelikli alanı olmamakla birlikte çiftçilerin ve eğiticilerin eğitimi de önemsediğimiz bir alandır. Çiftçilerimizin akıllı tarım uygulamaları dâhil, son teknolojiye sahip traktör ve bağlı ekipmanlarla çeşitli mekanizasyon uygulamaları konusunda eğitim almalarını teminen, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ile 2020 yılı Şubat ayında müşterek bir protokol imzalanmıştır. Bakanlığın ülke çapındaki toplam 6 eğitim merkezinde gerçekleşecek eğitimler salgın nedeniyle henüz gerçekleşememiştir. Bu projenin yanı sıra Türkiye’de kurulması planlanan Çiftçi Eğitim Merkezi için Konya Selçuk Üniversitesi önderliğinde aralarında Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, Konya Önder Çiftçi Derneği ve TARMAKBİR’in bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalara 2019 yılı itibariyle başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk çalışmalar neticesinde Almanya’daki DEULA (Alman Ziraat Mühendisliği Eğitim Kurumları) ile işbirliği protokollü imzalanmıştır.
Yine eğitime verdiğimiz önem çerçevesinde de 2019 yılından itibaren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TİKA işbirliği ile düzenlenen Orta Asya ve Afrika ülkeleri özelindeki bölgesel işbirliğinin gelişimine yönelik eğiticilerin eğitimi programlarına bir paydaş olarak katkı sunulmuştur.

Üniversite ve Sanayi İşbirliği Kapsamındaki Çalışmalar
TARMAKBİR bünyesinde 2013 yılının son dönemi itibariyle kurulan ve çalışmalarına başlayan “Proje Koordinasyon Grubu”nda, 2017 yılının son döneminde yeniden bir yapılandırmaya gidilmiştir. Yeni dönemde “Akademik Danışma Grubu” adını alan ve sektörden 4 profesör  akademisyenin yer aldığı bu grubun amacı, esas olarak TARMAKBİR’in teknik konulardaki çalışmalarına ve temsiliyetine destek olmaktır. Grup bu kapsamda TARMAKBİR’in bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili diğer ulusal/ uluslararası paydaşlarla ve kurumlarla olan teknik konulardaki iletişimine ve çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Grup ayrıca özellikle fon destekli projeler konusunda arzu eden TARMAKBİR üyelerine danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Diğer yandan 1976 yılından günümüze kadar hiç ara verilmeden düzenlenerek geleneksel bir yapıya kavuşan Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin 34.’sü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze düzenlenmiştir. Kongre, TARMAKBİR ve TARMAKDER işbirliğiyle düzenlenmiş olup, kongredeki bu işbirliğinin gelecek dönemlere de taşınması kararı alınmıştır.

TAGEM Proje Değerlendirme Toplantıları
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından senelik periyotlarda düzenlenen “Proje Değerlendirme Toplantıları”nın sonuncusu 23-29 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlığın destekleyeceği araştırma projelerinin değerlendirildiği toplantıda Birliğimiz “Tarım Makinaları ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu”nda çalışmalara iştirak etmiştir. Toplantılar 2021 ve 2022 yıllarında uzaktan erişimli olarak Mart ayında gerçekleştirilmiştir.

Yurt Dışı Fabrika Gezileri
Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerimizden bazıları uluslararası boyutta olmaktadır. Yurt dışı ticari ve teknik gezilerimiz kapsamında 2013 yılından itibaren Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa ve Polonya’ya yönelik toplam 7 organizasyon gerçekleştirilmiş olup, tarımsal mekanizasyon sektöründe marka olmuş 25 küresel markanın 36 ayrı üretim tesisi (Rauch, Same Deuzt Fahr, Fendt, Claas, John Deere, Goldoni, Steyr, Pöttinger, Holmer, Horsch, Lemken, Amazone, Krone, Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Celli, Massey Ferguson, Kuhn, Sulky, Pronar, Samasz, Unia, Metal-Fach) ziyaret edilmiştir. Bu gezilerimiz kapsamında ana sanayi firmalarının yanı sıra, Poclain Hidrolik, Comer, Lombardini ve Kuka firmalarının üretim tesisleri ile birlikte ziyaret edilen diğer kurumlar (Bavyera Sensör Kümesi, Makine Halkaları Birliği, Bavyera Tarım Araştırma Merkezleri, Deula, Terrena ve Cuma), tarımsal eğitim, gıda/tarımda kooperatifleşme ve ortak makine kullanımı konusunda katılımcılar için ilginç birer deneyim sunmuştur.
Bu kapsamdaki son teknik gezimiz T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, AHK Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Bayern International, Bavyera Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 17-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Bavyera eyaletinde gerçekleşmiştir. 36 kişinin katıldığı bu gezimizde Sensorik Bayern GmbH, Same Deutz-Fahr (SDF Group), Holmer Maschinenbau GmbH, Horsch Maschinen GmbH, Kuka GmbH, Hannes Schallmayer’in Çiftliği, Bundesverband der Maschinenringe eV  (Makine Halkaları Federal Birliği), Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL)- Bavyera Eyaleti Tarla Tarımı Araştırma Merkezi, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL)- Bavyera Eyaleti Hayvancılık Araştırma Merkezi ziyaret edilmiştir.
Bu gezilerin katılımcılara kattığı vizyon bir yana, yapılan incelemeler, hem fabrika organizasyonun, hem üretim de teknolojilerinin (hammadde depolama, talaşlı/talaşsız parça imalatı, kaynak, boyama, grup/ana montaj vs) yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Bu geziler ayrıca sosyal anlamda sektörün kaynaşmasına, yakınlaşmasına, yeni işbirliklerinin doğmasına da neden olmuştur.

Fuar Katılımları
TARMAKBİR’in yurt dışına yönelik olan bir diğer önemli faaliyeti ise “Yurt Dışı Fuar Katılımları” kapsamında gerçekleşmektedir. Makine Tanıtım Grubu şemsiyesi altında 2011 yılından itibaren Almanya (2011), Endonezya (2014), Rusya’da (2015) ve İran’da (2016) düzenlenen genel sanayi fuarlarında yer alan TARMAKBİR, ilk kez 2013 yılında sektörel fuarlara katılım sağlamış, bu kapsamda Sima ve Agritechnica fuarlarında stant açmıştır. Bu yıldan itibaren Almanya (2015-2017-2019), İtalya (2014-2016-2018), Fransa (2015) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (2016) düzenlenen tarım makinaları fuarlarına katılan Birliğimiz, Makine Tanıtım Grubu’nun yanı sıra, Cezayir (2016), Katar (2017) ve Almanya’da (2016-2017) düzenlenen fuarlarda açılan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı standlarında da yer almıştır. Birliğimiz, bu dönemde ayrıca Sırbistan’da düzenlenen (2015) tarım makinaları fuarına ve organize ettiğimiz Ur-Ge Projesi kapsamında İran (2016), Cezayir (2016) ve Kazakistan’da (2017) düzenlenen sektörel fuarlara da katılım sağlanmıştır. Pandemi döneminde ise T.C. Ticaret Bakanlığının desteğinde, Selçuk Üniversitesi ve Makine İhracatçıları Birliğinin işbirliğinde hazırlanan ve Birliğimiz tarafından da desteklenen “Agrivirtual, Sanal Tarım Makineleri Fuarı”nın ardından Kasım 2022’de İtalya’da düzenlenecek olan EIMA ile fuar katılımlarını sürdürecektir.

Ur-Ge Projesi
Bu dönem gerçekleştirmeye devam ettiğimiz önemli bir diğer etkinlik ise Ur-Ge Projesi olmuştur. 2015 yılında başlayan ve geçtiğimiz yılbaşında sona eren Ticaret Bakanlığı destekli bu projede 21 Üyemiz yer almıştır. Firmaların kurumsal, üretim ve ihracat altyapılarını kuvvetlendirmek ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir olarak ihracat gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlayan projemizde ihtiyaç analizi safhasının ardından, eğitim faaliyetleri (yurt dışı hedef pazar araştırması, dış ticaret ve finans kaynakları, endüstri 4.0 ve dijitalleşme, kurumsallaşma ve Turquality), danışmanlık hizmet alımlarının (ticari istihbarat, verimli üretim) yanı sıra fuar katılımları da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında Agropars (İran), Sima Sipsa (Cezayir) ve 2017 yılında Agritek (Kazakistan) fuarlarında yer alınmıştır. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında ayrıca 2017 yılında Fas ve Ukrayna’ya, 2018 yılında Güney Afrika, Romanya ve Moldova’ya, 2019 yılında Çekya ve Slovakya’ya ticaret heyeti programları da düzenlenmiştir.
Projenin başarısı, 2. Ur-Ge Projemizin başlamasına vesile olmuştur. 2018 yılı Haziran ayında başvuru kabul edilen Projemizde 19 firma yer almıştır. Proje kapsamında da yapılan ilk eğitim faaliyetinin (hedef pazar ve ticari istihbarat) ardından danışmanlık hizmeti (ticari istihbarat) alınmaya başlanmıştır. Salgın süreci her iki projemizi de olumsuz yönde etkilemiş, son dönem yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin yapılmasına engel olmuştur. Aşılamanın belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte 08-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Ukrayna’da düzenlenen programa 10 üye firmamız iştirak etmiştir.
3. ur-Ge Projemiz ise “Türk Tarım Makineleri Endüstrisi İçin İhracatı Geliştirme Projesi, AMAX (22UR-GE019)” ismiyle, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 22.07.2022 tarih ve 2022/S.365 sayılı toplantısında değerlendirilmiş ve destek kapsamına alınmıştır. 27 firmanın yer aldığı projemiz, Eylül 2022 itibariyle İhtiyaç Analizi safhasındadır.

TARMAKBİR-CAMDA İşbirliğinde Uzakta Erişimli B2B Organizasyonu
TARMAKBİR ile CAMDA (Çin Tarım Makineleri Distribütörleri Derneği) işbirliğindeki B2B etkinliği, 01-02 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 11 üyemiz katılırken, Çin tarafından organizasyona 15’i imalatçı, 6’sı ithalatçı olmak üzere toplam 21 firma iştirak etmiştir.
Birliğimiz tarafından organize edilen ilk uzaktan erişimli B2B etkinliği olma özelliği taşıyan bu organizasyonun benzerlerinin önümüzdeki dönemde farklı ülkeler nezdinde de düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla halen süregelen Ur-Ge projemiz kapsamında ve/veya Ur-Ge’den bağımsız olarak müstakil bir şekilde, Üyelerimizden gelecek talebe göre ülkeler belirlenecek olup çalışmalara başlanacaktır.

Proje Ortaklıkları
2009-2010 yılları arasında düzenlenen “Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi” kapsamında proje ortağı olduğumuz “SAFER, Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım” projesinin ardından, ortağı olduğumuz bir diğer proje 2017 yılı sonunda kabul edilmiştir. “Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti” kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde yürütülen “PROTECTLIFE – Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” isimli proje geçtiğimiz aylarda sona ermiştir. Türkiye’nin yanı sıra Romanya ve Macaristan’dan kurumların ortağı olduğu bu projenin devamı niteliğindeki bir diğer proje için de geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir ortaklık teklifi alınmıştır. “Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Uygulanması ve Atık Yönetimi Eğitim Projesi” isimli bu AB projesi kabul edildiği takdirde dahil olduğumuz 3. uluslararası proje olacaktır.
Halen devam eden bir diğer proje ortaklığımız ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamındadır. Karatay Üniversitesi ve KONTARKÜM, KOS, KTB, KTO ve Birliğimiz işbirliğinde yürütülen “AKİTEK– Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi” projesinde çalışmalar 2022 yılı itibariyle başlamıştır.

Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı Çalışmaları
Birliğimiz, 2008 yılında çalışmalarına başlayan, 2012 yılında ise tüzel bir yapıya bürünen  Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu üyesidir. ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Brezilya, Rusya, İran ve Türkiye’den tarım makinaları imalatçıları birliklerinin ve Avrupa Birliği adına CEMA’nın Üyesi olduğu bu ittifak şimdiye kadar 7 zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011,  Paris; 2013, Yeni Delhi, 2016 İstanbul, 2017 Wuhan ve 2019 Madrid) gerçekleştirmiştir. 2016 yılı Ocak ayında İstanbul’da, ev sahipliğimizde gerçekleşen ve önemli bir katılıma sahne olan 5. Zirve sonrasında Birliğimiz, İttifakın dönem başkanlığını yürütmüştür. Agrievolution, düzenlemiş olduğu zirvelerin yanı sıra, üyeleri için küresel pazarlara dair veri paylaşımı programları yürütmektedir. Bu programlar arasında 5 ana ürün kategorisinde küresel istatistik programı (fabrika sevkiyat indeks değişimleri) ve küresel iş barometresi, periyodik olarak düzenlenen iki çalışmadır. Birliğimiz halen İttifak bünyesindeki 5 komitenin 4’ünün üyesi olarak çalışmalara iştirak etmektedir.

 ReCAMA Faaliyetleri
TARMAKBİR’in CEMA ve Agrievolution dışında uluslararası kapsamdaki son üyeliği, yakın geçmişte Asya-Pasifik bölgesi özelinde gerçekleşmiş olup, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin daveti üzerine Asya ve Pasifik Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi ReCAMA’ya üye olunmuştur. Birliğimiz böylece tarımsal mekanizasyon sektöründe dünya çapında var olan 3 organizasyona birden üye olan tek STK olmuştur.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 5 bölgesel alt komisyonundan biri olan ESCAP (Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) altında faaliyet gösteren CSAM (Sürdürülebilir Tarımsal Mekanizasyon Merkezi) himayesinde kurulan ReCAMA’nın 14 ülkeden 19 üyesi mevcuttur. ReCAMA’nın faaliyetleri arasında ülkeler arası ekonomik işbirliği ve eğitim faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında da, ReCAMA’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Çin’de düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır. TARMAKBİR, 2021 yılından itibaren ReCAMA’nın başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.